Festival nad Řekou 2010

  • česky
  • english

Přejdi na obsah

Edgar Allen Poe Milonga Ivan Passer Terry Gilliam Ice Cream

Hlavní charakteristika

V loňském roce se v jihočeském Písku uskutečnil první ročník FESTIVALU NAD ŘEKOU 2009, jehož průběh a výsledky potvrdily vznik nové festivalové tradice. FESTIVAL NAD ŘEKOU tak díky svému bohatému filmovému programu s rozsáhlými přesahy do dalších oblastí umění zaujal nepřehlédnutelné postavení významné kulturně-společenské akce určené pro zájemce z řad odborníků i laické veřejnosti. Zárukou kvality se ukázala být přitažlivá programová nabídka a unikátní filmová dramaturgie, kterou připravují významní odborníci v daných oblastech. Z těchto poznatků vykrystalizoval základ festivalové filozofie s mottem FILMOVÉ KLENOTY A VÝCHOVA.

Vedle snahy zprostředkovat příjemnou letní atmosféru se tak FESTIVAL NAD ŘEKOU profiluje jako akce, která chce přitažlivým způsobem zkoumat cesty k poznání filmového dědictví a vytvářet tak základ pro filmovou výchovu zaměřenou nejenom na studenty středních a vysokých škol, nýbrž i na běžného diváka. Jejím hlavním cílem je důraz na pozitivní popularizaci a hledání atraktivní formy přirozené filmové i obecně kulturní výchovy založené na maximální komunikaci mezi hosty a účastníky festivalu.

Jestliže chápeme filmové dílo jako syntézu výtvarné, literárně-dramatické, hudební a herecké složky, pak nejde jen o to naučit tyto složky diváky vnímat, ale také jim ukazovat zdroje, z nichž film čerpá a které přetváří do onoho jednotného uměleckého tvaru, který nejvýrazněji ovlivnil 20. století. Aby poučený divák dokázal rozpoznat skutečné umělecké hodnoty, je třeba vnímat film v celé šíři jeho historického vývoje, neboť svou roli zde sehrává jak vývoj umělecký, tak vliv celosvětových společenských proměn na konečné dílo.

Nejmladší generace v záplavě nabídky multiplexů zaměřuje svou pozornost především na nové filmy často povrchních, komerčních kvalit. Považujeme však za nutné, aby se každý kulturní člověk naučil odlišovat jednotlivé vývojové etapy kinematografie a identifikovat tvorbu jejích nejvýznamnějších osobností, podobně jako dokáže odlišit gotiku od renesance a Mozarta od Bacha.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku