Festival nad Řekou 2010

  • česky
  • english

Přejdi na obsah

hoe-logo.png

Organizátor - Heart of Europe Media, s.r.o.

Festival bude v roce 2010 podruhé pořádat společnost Heart of Europe Media, která v oblasti kultury působí již od roku 1994. Byla mj. koproducentem filmů Jana Švankmajera Jídlo a Lekce Faust a několika animovaných filmů Jiřího Bárty a Pavla Koutského. V roce 2000 Heart of Europe Media zrealizovala pro projekt Praha 2000 – Evropské město kultury světově proslulý hudební festival WOMAD, který byl založen před 24 lety Peterem Gabrielem. Akce byla vyhodnocena jako třetí nejúspěšnější ze všech 470 zúčastněných projektů. Společnost Heart of Europe Media také vypracovala pro firmu Swarovski námět, jak v rámci projektu Krystalický vesmír Praha spojit jedinečnost křišťálu s českými dějinami a světovými osobnostmi, které v Čechách v minulosti působily. V roce 2008 se společnost věnovala mezinárodním projektům Petera Gabriela a Art for Amnesty v Dublinu (Small Places Tour) a v současné době připravuje několik mezinárodních i domácích televizních pořadů. V čele společnosti stojí Michael Havas – bývalý dlouholetý dramaturg Letní filmové školy. V roce 2009 uspořádala Heart of Europe Media první ročník Festivalu nad řekou v Písku.

 

Vedení festivalu

Prezident - Michael Havas (Heart of Europe Media)

Absolvent pražské FAMU a dokumentarista, který se jako scenárista, režisér nebo producent podílel na vzniku více než 50 mezinárodních koprodukčních filmů. Jeho snímky získaly ocenění ve Francii, Velké Británii, Švýcarsku, České republice, USA, Japonsku, Austrálii a na Novém Zélandu. Stálé místo v jeho tvorbě zaujímá téma vnímání souvislostí a minoritních kultur. Havas také spolupracoval s mezinárodními osobnostmi (např. Sir Peter Ustinov, Erich von Däniken, Michael Frayn, Peter Gabriel, Axel Corti, Michael Palin, David Crystal ad.). V letech 1984-1993 se stal koproducentem řady filmů Jana Švankmajera (mj. Něco z Alenky a Lekce Faust). V roce 2000 se mu podařilo přivézt do Prahy legendární světový hudební festival Petera Gabriela WOMAD. V poslední době se specializuje zejména na multidisciplinární kulturní projekty. V letech 2001-2007 organizoval řadu programových cyklů pro Letní filmovou školu v Uherském Hradišti a jeho zásluhou se české obecenstvo mohlo setkat s takovými mezinárodními osobnostmi, jakými jsou Peter Arnett, Harry Sinclair, Sir Tom Stoppard, Terry Gilliam, Terry Jones, John Cleese, David Crystal, Glen Hansard, Mark Dornford-May, Mika Kaurismäki apod. Havas je členem mezinárodní poroty festivalu EKOFILM a je garantem každoročně udělované Ceny za celoživotní přínos na TOURFILMu v Karlových Varech. V roce 2009 se stal prezidentem Festivalu nad řekou v Písku.

Hlavní koordinátorka festivalu - Markéta Havasová (Heart of Europe Media)

Jednatelka společnosti Heart of Europe Media. Od roku 2000 spolupracuje na jejích projektech: 2000: WOMAD (World Music festival Petera Gabriela v rámci projektu Praha 2000 – Evropské město kultury); 2001-2002: Opening Ceremony pro World Presidents‘ Organization (multimediální dějiny Prahy uvedené ve Stavovském divadle); 2004-2006: Krystalický vesmír Praha (zpracování multimediální výstavy pro firmu Swarovski v Rakousku). V roce 2009 byla hlavní koordinátorkou Festivalu nad řekou v Písku.

Hlavní ekonomka - Ivana Nováková

Absolventka Provozně-ekonomické fakulty VŠZ, od roku 1992 účetní u soukromých i neziskových organizací. Od roku 1998 hlavní účetní na veřejné vysoké škole, kde pak od roku 2004 začala pracovat jako vedoucí ekonomického odboru. V roce 2006-2007 vykonávala na téže škole funkci pověřené kvestorky. V roce 2009 hlavní ekonom 1. ročníku Festivalu nad řekou v Písku.

Dramaturgové

Pavla Bergmannová: Polský film morálního neklidu

V letech 1991-1996 absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na Katedře teorie a dějin dramatických umění obory filmová a divadelní věda a několik let zde působila jako odborný asistent a v letech 2000-2002 byla programovou ředitelkou filmového festivalu Academia film Olomouc. V letech 2002-2007 působila na volné noze: věnovala se recenzentské činnosti, pro Český rozhlas Olomouc připravovala magazín o divadle na Moravě "Do divadla!", spolupracovala jako lektor s filmovými kluby v České republice a jako dramaturg a odborný lektor řady akcí AČFK – LFŠ, Seminář britského filmu, Archivní seminář. Specializuje se především na filmovou tvorbu zemí Visegradu, v posledních letech byla na LFŠ garantem hlavních cyklů Film a příroda nebo Film a stáří. Od roku 2006 externě přednášela na Slezské univerzitě v Opavě, kde od roku 2008 působí jako vedoucí oddělení Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo. Publikuje stati o filmu a divadle, autorsky spolupracovala na přípravě knihy Divadlo Sklep. Od roku 2004 organizuje multižánrový festivalu Křižovatky/Crossroads Olomouc. Na Festivalu nad řekou 2009 měla na starosti cykly Svět Josefa K. a Novinky Visegradu a rovněž byla editorkou festivalového katalogu.

Tereza Brdečková: Dějiny francouzské kinematografie

Filmová kritička, spisovatelka, publicistka a dramaturgyně mnoha významných filmových festivalů i televizních pořadů. Po roce 1989 pracovala krátce jako dramaturgyně Filmového studia Barrandov (1990-1992). V roce 1991 byla programovou ředitelkou MFF Karlovy Vary, v letech 1999–2003 programovou ředitelkou a později v letech 2004–2006 hlavní dramaturgyní festivalu Febiofest. Jako filmová kritička, novinářka a kulturní redaktorka působila např. v Respektu, Lidových novinách, Týdnu, Českém rozhlase a v českém vysílání BBC. Publikovala v denících a časopisech Cinema, Český deník, Film a doba, Hospodářské noviny, Literární noviny, Nová Přítomnost, Pražský Deník, Prostor, Scéna, Tvar, Večerník Praha. V roce 1995 získala cenu Literárního fondu Stříbrná křepelka za nejlepší kulturní publicistiku. Od roku 1993 spolupracovala na LFŠ jako překladatelka, autorka textů a lektorských úvodů, v roce 2007 zde vedla panelovou diskusi k hlavnímu cyklu Film a stáří.

Michael Havas: Belle Époque

viz. výše

Martin Jiroušek: Belle Époque

Filmový kritik a publicista věnující se především poetice zlatého věku kinematografie – tedy němému filmu, rovněž poetice kinematografie hrůzy a nekonvenčnímu hororu. V roce 1998 absolvoval Katedru teorie a dějin dramatických umění na FF UP v Olomouci, specializace filmová věda. Podílel se například na edici časopisu Premiere o kultovních autorech italského žánrového filmu. S překladatelem a filmovým teoretikem Luďkem Jandou realizoval v roce 2002 festival evropského hororu Nosferatu v Brně. Na Masarykově univerzitě v Brně uvedl rozsáhlý přednáškový cyklus o žánrové kinematografii v Itálii pod názvem Mondo italiano. V současnosti externě vyučuje na Slezské univerzitě v Opavě v rámci oboru Kulturní dramaturgie. V roce 2009 vytvořil koncept „baudelairovského filmu“ jako zrcadlový odraz literární dekadence, naturalismu a symbolismu ve filmu. Pro střední školy dlouhodobě pořádá vzdělávací přednášky o filmovém jazyku ve vztahu k literatuře a výtvarnému umění. V roce 2009 realizoval v ostravském Minikině komponovaný cyklus k výročí Edgara Allan Poea.

Galina Kopaněva: Polský film morálního neklidu

Jedna z nejvýznamnějších filmových kritiček, publicistek, ale také pedagožek v České republice. V roce 1957 absolvovala FAMU, následně se věnovala redaktorské a publicistické práci v nakladatelství Orbis a v letech 1964-1976 byla odbornou redaktorkou časopisu Film a doba. Od roku 1977 vyučuje dějiny filmu na katedře filmové vědy FF UK a externě přednáší i na FAMU. Byla předsedkyní oborové rady pro doktorská studia na FF UK, nyní působí v Umělecké radě na FAMU. Podílela se na vzniku hnutí filmových klubů a aktivně zde působila řadu let jako lektorka. Dodnes spolupracuje s Asociací filmových klubů na dramaturgické přípravě LFŠ a profiluje a lektorsky zajišťuje Seminář ruského filmu ve Veselí nad Moravou. Spolupracuje s MFF v Karlových Varech na profilování přehlídky Na východ od západu. Dnes její bohatá publikační činnost v domácích i zahraničních odborných časopisech, katalozích a v novinách zprostředkovává zejména informace o tvorbě východoevropských kinematografií (doma) a o tvorbě české (v zahraničí).

Jan Lukeš: Diagnóza času, český film, společné cykly

Do roku 1994 vedoucí kulturní rubriky Lidových novin, od té doby vedoucí knižní edice Národního filmového archivu. Scenárista a moderátor televizní literární revue Třistatřicettři (od 1999), literární a filmový kritik, historik a editor, autor řady knižních publikací z oblasti literatury a filmu. V letech 1989-1998 redigoval se svou manželkou Ivanou Lukešovou zpravodaj LFŠ Filmové listy, pak působil jako dramaturg programu české a slovenské kinematografie na LFŠ (2006 a 2007 garant programu Václava Havla) a na Finále Plzeň. Je autorem námětu a scénáře cyklu televizních portrétů filmařů 60. let Zlatá šedesátá (režie Martin Šulík). Na Festivalu nad řekou v 2009 byl garantem cyklu Zlatá šedesátá. Pro letošní ročník FNR vymyslel Jan Lukeš nový cyklus Diagnóza času.

Ivana Lukešová

Tajemnice časopisu Národního filmového archivu pro historii a teorii filmu Iluminace, technická redaktorka NFA, asistentka režie televizní literární revue Třistatřicettři a asistentka produkce cyklu Zlatá šedesátá. V letech 1989-1998 redaktorka Filmových listů a jejich zvláštních vydání k Projektu 100. Na FNR 2009 spolupracovala na Zlatá 60 a Český film.

Lucie Němečková: divadlo, čtení

Divadelní dramaturgyně, překladatelka a publicistka. Ředitelka festivalu Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani. Spolupracuje s Divadlem Husa na provázku, Klicperovým divadlem a Mezinárodním festivalem Divadlo evropských regionů v Hradci Králové. V posledních letech garant divadelní části LFŠ. Na Festivalu nad řekou 2009 měla na starost divadelní program.

Ivo Pospíšil: koncerty

V sedmdesátých letech působil v úzkém okruhu skupin Plastic People a DG 307, hrál na basovou kytaru v kapelách The Old Teenagers, resp. Classic Rock’n’Roll Band. Od roku 1980 řídil 13 let svůj nejslavnější projekt – skupinu Garáž. Jeho zásluhou se v Garáži při tvorbě a později i na pódiu sešly dvě velké osobnosti české moderny a postmoderny – Milan Hlavsa a Tony Ducháček.
Po pádu komunistického režimu v roce 1989 popularita Garáže ještě vzrostla, ale Pospíšil z ní byl v roce 1993 ostatními členy vyhozen. V roce 1992 spoluzaložil pražský klub Radost FX, kde dodnes provozuje také obchod s v běžné distribuci těžko dostupnou hudbou. Pro gramofonové společnosti „poskládal“ několik CD kompilací, stál u vzniku CD a LP komletu The Plastic People of the Universe a společně s Ivanem Králem produkoval CD Erotická Revue. Dva roky byl jedním z deseti členů rady Hudební akademie. Poté vložil energii mimo jiné do vzniku pamětní desky Mejlovi Hlavsovi na domě v Ječné ulici č. 7. V devadesátých letech stál za vzkříšením sólové kariéry světoznámého kytaristy a hudebního producenta českého původu Ivana Krále, jehož Bang Bang Bandu byl pak též členem. Je zakladatelem a basistou příležitostně vystupující kapely Estrada. Stojí za projektem festivalu B-kult, áčkové přehlídky tzv. béčkových filmů. Jako Tea Jay Ivo je pravidelně slyšet například na vlnách pražského Radia 1.

Jindřich Štreit: výstavy

Od roku 1967 realizoval přes 600 samostatných výstav v řadě zemí Evropy i v zámoří. Od roku 1964 se zúčastnil více než tří set výstav na čtyřech světadílech a byl účastníkem mnoha mezinárodních dílen a sympozií. Od 70. let minulého století se intenzivně věnuje také realizaci výstav jiných umělců, po roce 1989 rovněž v mezinárodním měřítku. Vyhlášenou formou neoficiální kultury se staly v osmdesátých letech jeho vernisáže českých a slovenských umělců na Sovinci, ve kterých se svou ženou pokračoval až do roku 1997. V rámci pedagogické činnosti pro studenty mj. pravidelně připravuje s kolegy z Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě fotografické dílny a především dlouhodobé fotografické projekty, jež mapují běžný život ve městech i na vesnicích. Od roku 1990 část své práce soustavně věnuje podpoře humanitární a charitativní činnosti. Za svoje fotografie získal řadu domácích i mezinárodních ocenění. Od roku 1997 působil jako garant výstav na LFŠ. Na Festivalu nad řekou 2009 byl dramaturgem výstav.

 

Koordinátor programu

Štěpán Hulík

V letech 2003 – 2009 absolvoval filmovou vědu na Katedře filmových studií FF UK v Praze, v současné době studuje scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Mezi roky 2000 – 2007 člen organizačního štábu Letní filmové školy v Uherském Hradišti. 2008 – 2009 jeden z dramaturgů kina Ořechovka v Praze, kde se podílel mimo jiné na přípravách přehlídek Sbohem, opono, Slovenská zlatá šedesátá a dosud nejrozsáhlejší přehlídky současné rumunské kinematografie v ČR Rumunská nová vlna ve spolupráci s Rumunským kulturním institutem. V roce 2009 zajišťoval filmovou sekci multižánrového festivalu Modré dny Vysočina a v rámci prvního ročníku Festivalu nad řekou měl na starosti organizaci lektorských úvodů a doprovodných besed.

 

PR oddělení

Markéta Zámyslická: media, PR

Od roku 1995 produkční Českého rozhlasu. Po mateřské dovolené vzhledem k péči o sluchově postižené dítě zvolila cestu soukromého podnikání. Od roku 2000 pracovala jako grafička v ateliéru Kellyana v Praze. Spolupracovala na videoklipech, reklamách a reklamních billboardech apod. (např. Dan Nekonečný, Panzani, Playboy atd.). Od roku 2002 pracovala jako korektorka textů a v oblasti post-produkce (střih, titulkování, grafické práce) na projektu první virtuální realitní kanceláře Reality Report, následně realizovala PR a postprodukce pro mistra ČR v biketrialu Tomáše Zedka. V roce 2007 produkovala výstavu obrazů akademické malířky Albíny Kazak-Schmidtové, výtěžek dražby putoval dětskému oddělení v Motole. V roce 2008 vytvářela PR, mediální podporu, korektury textů a střih TV spotu pro Oslavy Prahy, v roce 2009 PR a mediální podporu kalendáře Proměny 2010. Od téhož roku spolupracuje na Festivalu nad řekou.

Joska Skalník: festivalový výtvarník

Po studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole /užitá grafika / v roce 1971, Statni divadelní studio, malíř písma a dekoraci, později grafik. 1976 Pražské kulturní středisko. Od roku 1977 výtvarníkem pražského divadla ČinohernÍ klub, s kterým spolupracuje do současnosti. 1971 spoluzakládá nezávislou kulturní organizaci Jazzová sekce. 1988 spoluzakladatel volného tvůrčího sdruženi Otevřeny dialog. V listopadu 1989 spoluzakládá Občanské fórum. Autor mnoha grafických projektů, výtvarná spolupráce s Cirkusem Alfred a dalšími projekty Ctibora Turby, s Divadlem na Provázku, nakladatelství Odeon. Autor mnoha výtvarných realizaci pro jazzové a rockové kapely. Věnuje se volné tvorbě. Vystavuje doma a v zahraničí.

Gabriela Koulová: PR, texty

Absolventka divadelní a filmové vědy na FF UK. Řadu let pracovala v Čs. filmovém ústavu (dnešní NFA) v oblasti dramaturgické a organizační podpory filmových klubů, poté jako redaktorka koncepčně uvedla v život například periodikum Iluminace. Po roce 1989 byla spoluzakladatelkou filmového měsíčníku Cinema. Několik let spolupracovala s Febiofestem a Letní filmovou školou jako redaktorka textů katalogů a dalších tiskovin. V letech 1993-1996 samostatně vydala několik desítek publikací zaměřených na filmové scénáře a literární předlohy (mj. Schindlerův seznam, Rodinné sídlo, Akumulátor, Jedním slovem tě miluji modře). Několik let pracovala v tiskovém oddělení TV Prima, v současné době spolupracuje s časopisem české televize ČT+, filmovým měsíčníkem Cinema a edicí publikací, věnovaných fenoménu televizních seriálů.


Produkce

Jan Dvořák: organizačně technická produkce

Dvaadvacetiletý absolvent gymnázia v Třeboni se od roku 2003 jako technický pracovník Informačního a kulturního střediska města Třeboň aktivně podílí na kulturním životě svého regionu. Jeho aktivity ale sahají i dál, organizuje například koncerty v jižních Čechách, spolupracuje s Anifestem. Letos už má za sebou úspěšné působení v roli asistenta produkce na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Třeboni a na Oslavách 65 let od osvobození ČR. V loňském roce byl asistentem produkce Festivalu nad řekou, stál u jeho zrodu a jeho podíl na úspěšných přípravách i realizaci FNR byl velmi významný.


Alexandra Lánská: management konzultant a vedoucí akreditace

V roce 2001 absolvovala vyšší filmovou školu v Písku. Po studiích se věnovala produkci TV dokumentů režiséra Martina Slunečka, např. Český ráj – ráj v srdci Čech, Svět magických věží, ABCD Ekologie aneb Životabudič II nebo dokumentu Andělé u konce s dechem - z cyklu uměleckých dokumentů pod názvem „Když musíš, tak musíš?“, jehož se účastnili přední čeští dokumentaristé (Helena Třeštíková, Tomáš Škrdlant, Robert Sedláček, Martin Slunečko a další). Věnuje se produkční činnosti v oblasti kultury - organizaci kulturních, kulturně-společenských, sportovních a vzdělávacích akcí a spoluprací na audio-vizuálních projektech. Působí jako Event Director ve společnosti ALEX Production, zabývající se organizací firemních eventů, outdoorových akcí, konferencí apod. V roce 2009 zajišťovala organizaci akreditace na prvním ročníku Festivalu nad řekou v Písku.

Daniel Vališ: vedoucí guest servisu

V současné době studuje magisterský program Obecná antropologie na FHS UK v Praze. Jako hráč na irské dudy vystupoval mimo jiné s kapelami Čechomor, The Weltmeisters, Bardoi, Keltieg, České srdce aj. v České republice i v zahraničí. Dále působí v občanském sdružení Offlinestudio, jehož cílem je pořádání společensko-kulturních akcí (hudební a řemeslné dílny, koncerty, komponované večery apod.) a poskytování zázemí pro muzikanty (zkušebna a nahrávací studio). Každoročně spoluorganizuje letní dětské tábory v Jižních Čechách. Jako asistent produkce se podílel na natáčení reklam a pořádání kulturních akcí.


Martin Gross: doprovodné akce

Absolvent Vysoké školy ekonomické, od roku 1993 společník a jednatel Produkční společnosti G.H. Od roku 1994 produkčně zajišťoval pražské koncerty mnoha významných a mezinárodně uznávaných skupin a interpretů: Pink Floyd, Rolling Stones, Michael Jackson, Luciano Pavarotti, U2, José Carreras, David Bowie, festival E. T. JAM, Oasis, Phil Collins, Genesis, Scorpions, Vanessa Mae, Alvin Ailey American Dance Theatre, Mike Oldfield, Nick Cave, Pet Shop Boys, Yes, REM, Carmina Burana a další. V roce 2000 spolupracoval s firmou Heart of Europe Media při zajištění festivalu Petera Gabriela WOMAD v rámci programu Praha 2000 – Evropské město kultury. Vedle hudebních koncertů se Produkční společnost G.H. zaměřuje na oblast sportu (od roku 2007 produkčně zajišťuje např. veškerá tuzemská utkání Davis Cupu a Fed Cupu). Také zajistila osm stálých výstavních expozic v památkových objektech hlavního města Prahy. V letech 2001-2003 pracoval Martin Gross jako konzultant při výstavbě a přípravě provozu Sazka Areny v Praze. V současné době je konzultantem při plánování výstavby Janáčkova kulturního centra v Brně.

Petr Velebný: IT

 
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku