Festival nad Řekou 2010 / River Film Fest 2010

Festival nad řekou znamená víc než festival i víc než film. Představuje zábavnou cestu za cílem, jímž je vnímání kinematografie v historických souvislostech. Literatura, hudba, divadlo, výtvarná umění a lidské sny se konečně sloučily do jediného syntetického díla – filmu. Sledováním této evoluce reflektuje Festival nad řekou nejen jednotlivé umělecké složky, ale také to, jak se do velkých filmových děl otiskuje celosvětový společenský pohyb.

czech language

River Film Fest is about being more than festival, more than movie. It is about participation and having fun while promoting the perception of cinema within the context of its historical development. Literature, music, theatre, the visual arts and human dreams finally combined to create Film. By focussing on this evolution, River Film Fest reflects more than artistic aspects; world-wide social changes lie imprinted within outstanding works of cinema.

english language